Odstoupení od kupní smlouvy

NÍŽE JE VZOR, KTERÝ ZKOPÍRUJTE, DOPLŃTE A ODEŠLETE E-mailem NA ADRESU UVEDENOU  V TEXTU.

 

předmět zprávy:  Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

text zprávy:

Moje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e-mail

 

Motogart s.r.o.

IČ: 24213896

Se sídlem Praha 10 - Dubeč, Nepovolená 1320, okres Praha Hl.m., PSČ 107 00 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189271

Adresa provozovny: Za Zastávkou 1, Praha 10 - Dolní Měcholupy, PSČ 109 00.

Kontaktní email a tel: info@motogart.cz ; 776 776 772

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení,

dne ……… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.motogart.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo …….. ……… (identifikace zboží). Toto zboží jsem převzal/a dne ………

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……… korun českých ve prospěch mého bankovního účtu č. ………………….

 

 

S pozdravem
 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:
Kopie kupního dokladu

Motogart.cz